Pavel Hoffman

Vedoucím projektu BKR je Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. Působí jako učitel systematické teologie a etiky na Fakultě teologicko-misijních studií univerzity Livets Ord ve švédské Uppsale (www.lou.se).

Jeho posláním je vzdělávat současné i budoucí pastory a misionáře hlubším teologickým základům. Studoval na univerzitě Orala Robertse v Tulse v USA, která je jedním z významných center charizmatického křesťanství.

Prostřednictvím jihoafrické národní univerzity UNISA pracuje na doktorské práci zohledňující vztah křesťanské víry a kultury. Píše pro teologické časopisy a spolupracuje na projektu švédského evangelikálního biblického překladu Folkbibeln.

Rozhovor s Pavlem Hoffmanem si můžete přečíst zde >>

Na překladu dále spolupracují:
Lucie Hoffmanová – jazyková úprava
Mirek Fridrich – biblické odkazy
Tomáš Počai – předmluvy
Stanislav Cikalo – korektury
Eliška Plchová – korektury
Zdeňka Sedláčková – sazba

Finanční podpora

Pokud chcete toto dílo finančně podpořit, můžete váš příspěvek poslat na účet č.:

2100191472/2010

Vydáváme potvrzení o darech >>

Anketa

Je v naší zemi potřeba další překlad Bible?

Výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sociálno

Můžete nás sledovat na
Facebooku a Twitteru:

Facebook    Twitter

Ke stažení


Pro­hléd­něte si a stáh­něte Evan­ge­lium podle Jana v pře­kladu Bible kra­lické revidované.

Mohlo by vás zajímat

Rozhovor s Pavlem Hoffmanem

Vedoucího překladu Bible kralické revidované jsme se zeptali na několik otázek, které by vás mohly zajímat. Nabízíme vám tedy první ucelenější rozhovor o připravovaném překladu Bible.

Na trhu je k dostání několik českých překladů Bible. Nabízí se otázka proč další překlad?
Když to řeknu zjednodušeně, překladů Bible není nikdy dost. Věříme, že Písmo je doslovně inspirované Bohem, ale to platí pouze o znění v originálním jazyce. Překlad se snaží... číst dál